Sociaal ondernemen

Sociaal return

Iedereen heeft recht op betaald werk. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social return is het creëren van duurzame arbeidsplekken voor deze mensen. Weet jij wat dit precies inhoudt? Wanneer het van toepassing is? En wat de voordelen voor jouw organisatie zijn? Op deze pagina staat alles wat je als werkgever moet weten over social return (SROI).

Beluister hier de podcast over sociaal werkgeverschap in samenwerking met het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant. Luister relaxt op de bank, in de auto of tijdens jouw lunchwandeling en laat je inspireren door mijn verhaal over werkleer-trajecten, mijn sociale werkplaats Impact-Spots, het productlabel Bijenhotelkopen.nl, statushouders, klantmanagers, kansen, dromen, samenwerking, Het Impact Huis, de uitdagingen en EIGEN verantwoordelijkheden als (sociale) ondernemer in de krimpregio Land van Cuijk.

team-bijenhotelkopen.nl
Bianca-en-Leon-bijenhotelkopen
Bianca Pouw en Leon Gerrits

” Onze missie is: iedereen laten deelnemen aan de maatschappij door middel van werk. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen zijn welkom bij ons! We doen het SAMEN ”.

Bianca Pouw, eigenaar

Sterre-en-Piet

Wat is social return?

Social return of SROI (social return on investment) bestaat uit afspraken tussen opdrachtgevers (overheden) en opdrachtnemers over het leveren van een maatschappelijke bijdrage als onderdeel van opdrachten. Praktisch gezien is het dus een voorwaarde, opgenomen in een aanbesteding. De opdrachtnemer wordt hierdoor gestimuleerd of verplicht om kwetsbare doelgroepen te betrekken bij de opdracht, waardoor zij de kans krijgen om tot de arbeidsmarkt toe te treden.

Wat is het doel van social return?

Social return heeft als doel ervoor te zorgen dat een investering, naast het reguliere rendement, ook een sociale winst – ofwel return – oplevert.  Hierbij ligt het accent op creëren van werkgelegenheid voor mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt. Zo krijgt deze doelgroep perspectief op werk en inkomen.

Welke doelgroep valt onder social return?

De doelgroepen uit de volgende regelingen tellen mee als invulling voor social return:

  • Participatiewet/IOAW/IOAZ
  • Niet-uitkeringsgerechtigde
  • WAO/WIA/WAZ/Wajong
  • WSW/indicatie beschut werk
  • WW
  • BBL/BOL niveau 1 en 2 + VSO/PRO
  • Doelgroepregister

Welke mogelijkheden zijn er voor de invulling van social return?

Er zijn talloze mogelijkheden om invulling te geven aan social return. Bedrijven kunnen hun SROI-verplichting bijvoorbeeld invullen door personeel in te zetten dat valt onder de Participatiewet. Je kunt ook een leerwerkplek beschikbaar stellen. Maar ook inkopen bij een sociale onderneming zoals Bijenhotelkopen.nl of een maatschappelijke activiteit verrichten (bijvoorbeeld een presentatie geven op een school) behoort tot de mogelijkheden.

Wat zijn de voorwaarden?

De overheid ziet het liefste dat bedrijven bij aanbestedingen een vast percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom aan social return besteden. Tegenwoordig is het bijna de standaard bij aanbestedingen boven € 200.000, -.

Wat is de meerwaarde van social return voor mijn organisatie?
SROI biedt de mogelijkheid om opnieuw naar de inrichting van je organisatie te kijken.

Social return….
biedt medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen
brengt diversiteit in de organisatie
breidt je netwerk uit
levert rendement op
draagt bij aan een positief maatschappelijk imago

Winkelwagen