SAMEN BIEDEN WIJ DE WILDE BIJEN ONDERDAK

Kom ook in actie en help de wilde bij! Dat is hard nodig, want het gaat niet zo goed met de Nederlandse wilde bijen: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere bestuivende insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Met onze professionele bijenhotels kunnen wij gemakkelijk en snel extra kunstmatige nestgelegenheid aanbieden. Wil je de wilde bijen helpen? Koop dan een bijenhotel.

Verantwoord en Duurzaam ondernemen. Wat laat jouw onderneming na aan de volgende generatie?