SAMEN BIEDEN WIJ DE WILDE BIJEN ONDERDAK


Kom ook in actie en help de wilde bij!
 Dat is hard nodig, want het gaat niet zo goed met de Nederlandse wilde bijen: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere bestuivende insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid.BIJENHOTELS
Een duurzaam bijenhotel als veilige nest-, rust- en overwinteringsplaats. In de holle bamboe stengels, de dennenappels en in de houten blokken met gaatjes kunnen de wilde bijen en bestuivende insecten namelijk schuilen, nestelen en overwinteren.
BIJENHOTELS
Met onze grote, professionele bijenhotels kunnen wij gemakkelijk en snel extra nestgelegenheid aanbieden.

Nomada met educatieve bebording
Nomada met educatieve bebording

Voordelen van onze bijen- en insectenhotels:

  • wij bieden een uniek, natuurlijk product
  • geeft ondersteuning aan de wilde bijen en bestuivende insecten
  • wordt van FSC-hout geproduceerd
  • hout is afkomstig uit Nederlandse en Belgische bossen
  • bijenhotel hoeft niet gereinigd te worden
  • de bijenhotels worden geproduceerd door BIJzondere medewerkers, zie partners
  • er zijn meerdere modellen op voorraad aanwezig
  • Onze bijenhotels zijn goedgekeurd door Nederland Zoemt 
Gehoornde metselbij
Gehoornde metselbij

Help mee en red de wilde bijen met professionele nestgelegenheid