Missie en Visie

Missie

Samen kunnen we onze leefomgeving veranderen en verbeteren.

Onze sociale missie is het leveren van professionele bijenhotels voor de ondersteuning van wilde bijen en bestuivende insecten. Bijenhotelkopen.nl biedt aan de bijen natuurlijke ondersteunen en aan onze BIJzondere medewerkers sociale ondersteuning. De handgemaakte bijenhotels ondersteunen de lokale flora en fauna op bedrijventerreinen, in woonwijken of het buitengebied.

Kandoen

Bijenhotelskopen.nl biedt professionele nestgelegenheid voor wilde bijen en bestuivende insecten. 

Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat professionele nestgelegenheid, naast voldoende voedsel, essentieel is voor de ondersteuning van wilde bijen en bestuivende insecten. BijenhotelHet ontwerp, de functionaliteit en de inrichting van de locatie rondom onze bijenhotels kunnen een belangrijke ondersteuning bieden aan de wilde bijen populatie.

Help mee en red de wilde bijen met professionele nestgelegenheid