Missie en visie

Sociale onderneming

Bijenhotelkopen.nl is een sociale onderneming. Wij zijn een houtwerkplaats met een maatschappelijk hart. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hier de kans om zich onder begeleiding te ontwikkelen. Denk aan vluchtelingen of mensen in de bijstand, WIA of Wajong. Met onze een-op-een werkbegeleiding op de werkvloer bieden wij iedereen die wil en kan werken de kans om zich te ontwikkelen richting duurzaam, betaald werk. Ruim één miljoen Nederlanders staan structureel aan de kant.

Bijenhotelkopen.nl geeft deze mensen nieuwe kansen omdat wij erin geloven dat het hebben van betaald werk een belangrijke bijdrage levert aan je gezondheid, eigenwaarde en zelfredzaamheid.

Onze missie is: iedereen laten deelnemen aan de maatschappij door middel van werk.

Lokaal - sociaal - duurzaam


Bijenhotelkopen.nl biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt d.m.v. werkervaringsplekken een nieuwe kans om actief en positief deel te nemen aan de maatschappij. 

Winkelwagen