Over Ons

 

Over Ons

Eigenaren van Bijenhotelkopen.nl
Bianca Pouw, eigenaar van Bijenhotelkopen.nl en Leon Gerrits, operationeel manager 

Sociaal Ondernemen

Insectenhotel Marijn

Bijenhotelkopen.nl is een unieke Nederlandse sociale onderneming. Wij ondernemen sociaal en duurzaam, met een maatschappelijke missie. Wij willen maatschappelijke meerwaarde creëren, want met elkaar kunnen we onze leefomgeving veranderen en verbeteren.

We willen niets minder dan de wereld verbeteren. Daarom zijn we een sociale onderneming, die het maatschappelijk doel vooropstelt. We willen laten zien dat commerciële bedrijfsvoering en een maatschappelijk hart wél hand in hand kunnen gaan. Het gaat voor ons om meer dan een duurzaam bijenhotel verkopen; we willen anderen inspireren om ook sociaal te ondernemen.

Wij werken samen met diverse sociale werkplaatsen en instellingen. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij. Onze sociale partners integreren mensen in de samenleving door middel van werk. Mensen die om welke reden dan ook een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Samen met onze sociale partners maken wij het mogelijk dat mensen volwaardig aan het werk kunnen, daar waar het hen op eigen kracht (nog) niet lukt.

Bianca Pouw, eigenaar: ” We kijken niet naar beperkingen maar naar de talenten van onze BIJzondere medewerkers en wat hij of zij nog kan leren. Zelfs doorstromen naar een reguliere baan is een mogelijkheid!”.

Sociaal ondernemen bij Bijenhotelkopen.nl

Duurzaamheid

Als sociale onderneming begrijpen wij dat onze economie niet houdbaar is. Afvalbergen groeien en grondstoffen raken op.
Wij beseffen dat we producten duurzamer moeten maken, gebruiken en retourneren. Daarom gebruiken wij o.a. de boomstammen van omgevallen bomen en snoeiafval als grondstoffen voor onze bijenhotels.

Een duurzaam bijenhotel

Als we praten over het hergebruiken van spullen, dan gaat dat meestal over recycling (ook wel downcycling genoemd). Bij deze traditionele manier van hergebruiken neemt echter de waarde van het materiaal af. Upcycling is een manier van recyclen waarbij afvalproducten worden verwerkt tot nieuwe, hoogwaardige materialen of producten die ook nog eens goed zijn voor het milieu. Hierbij wordt de originele samenstelling van het materiaal niet gewijzigd en blijft de waarde gelijk of daalt deze minder snel.

Voor de productie van onze Bijenhotels werken wij met gecertificeerd hout, afkomstig uit Nederlandse of Belgische natuurgebieden. Hout met deze certificering is geproduceerd volgens strenge regels over onder andere legaliteit, bescherming van de natuur en over de rechten en het welzijn van de lokale bevolking en arbeiders. Het systeem is er op gericht dat ook in de toekomst de natuur behouden blijft en de bevolking, bedrijven en consumenten kunnen profiteren van wat het bos hen te bieden heeft.

Door de minimale transportbewegingen (van Nederlands/Belgisch bos naar onze productielocatie en daarna door naar de klant) houden wij onze CO2 uitstoot zo klein mogelijk.

MontageteamVoor de plaatsing van onze bijenhotels

Je hebt een bijenhotel aangeschaft maar je hebt geen tijd of beschikt niet over de juiste kennis om deze zelf te plaatsen, wat nu?

Ons montageteam helpt graag! Onze ervaren monteurs zijn opgeleid om het bijenhotel op de juiste manier te plaatsen voor de wilde bijen. Zo heb je er zelf geen omkijken naar en weet je zeker dat het bijenhotel op de juiste plaats staat.

Onze Klanten

Overheid

 

Natuurorganisaties

Bedrijfsleven

 

Bouwsector

 

Groensector

Onderwijs

België