Bijenhotels worden vooral gebruikt door metselbijen. Zij hebben hun naam te danken aan de manier waarop ze hun broedcellen afsluiten. Elke broedcel is een kamertje met een eitje. Deze wordt apart afgesloten met ‘cement’. Dit cement is een mengsel van leem en speeksel. In het gangetje waar al deze broedcellen zitten, laat ze de cel voor de opening leeg. Dit doet ze om zodat indringers niet makkelijk bij haar kroost kunnen komen.