Partners

Onze partners

Bijenhotelkopen.nl werkt samen met diverse partners op het gebied van sociaal ondernemen maar ook met partners om de biodiversiteit te vergroten.

Met onze sociale partners maken wij het mogelijk dat mensen volwaardig aan het werk kunnen, daar waar het hen op eigen kracht (nog) niet lukt.

Met onze andere partners willen we bijdragen aan het creëren van een gezonde en duurzame leefomgeving door het vergroten van de biodiversiteit.

Melitta-Bijenhotel-Lodewijk-Hoekstra

NL Greenlabel, opgericht door Nico Wissing (tuin- en landschapsontwerper) en Lodewijk Hoekstra (bekend van televisie), heeft tot doel het creëren van een gezonde en duurzame leefomgeving waarbij mens en natuur in balans zijn. Het gebruik van duurzame producten, materialen en groen in de ruimste zin van het woord staan hierbij centraal. Om dit ook meetbaar te maken is in opdracht van NL Greenlabel het eerste integrale duurzaamheidslabel ontwikkeld. Dit label biedt in één oogopslag inzicht in de duurzaamheidsscore van producten & materialen, planten of gebieden. Eenvoudiger, bewuste en verantwoorde keuzes maken, ligt hiermee binnen handbereik.

partner-NL-Greenlabel
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel
Partner-NL-Greenlabel-Nico-en-Lodewijk
Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel

Cruydt-Hoeck heeft de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden en ecologisch passende bloemenweidemengsels. Met gedegen praktisch en ecologisch advies helpt Cruydt-Hoeck gemeenten, (groen)bedrijven, plannenmakers en particulieren met het creëren van succesvolle bloemenweides.

Jojanneke Bijkerk en Jasper Helmantel, eigenaren van Cruydt-Hoeck op hun kwekerij

The pollinators streven net als wij naar een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten. Ze willen graag awareness creëren. Dat is hard nodig, want in ons landschap hebben bestuivers zoals bijen en vlinders het zwaar.

The Pollinators op De Ceuvel - Amsterdam
partner-pollinators-zaaidag
The Pollinators zaaidag
partner-zaaigoed-pollinators
Zaaigoed van The Pollinators

Het Bloemenproject zet zich in om de biodiversiteit in Nederland te verbeteren. Dit doen we door samen te werken met gemeenten, bedrijven en particulieren. Dit kan zijn in de vorm van bloemenprojecten, relatiegeschenken of de aanleg van bloementuinen. Door mensen en organisaties met elkaar te verbinden, kunnen we een zo groot mogelijke impact maken. Het Bloemenproject is waar biodiversiteit en verbinding samenkomt.

Corné Mennen van Het Bloemenproject

Flocci is een innovatie die de stad groener, mooier en leuker maakt. Flocci tovert kale stenige plekken om tot prettige groene plekken. Flocci staat voor Flower in the City. Hiermee krijgt de stad een circulair bloemenveld. Het is opgebouwd uit modules die op allerlei manieren aan elkaar geschakeld kunnen worden. Het resultaat is een poëtisch ontwerp dat de stad verrijkt met groene (ontmoetings)plekken.

Wij werken samen met:

Winkelwagen