Nederland Zoemt

Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

Met Nederland Zoemt zorgen we voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Natuur & Milieu, IVN, Naturalis, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Ondertekening Bijenhotelkopen.nl - Natuur en Milieu
Ondertekening partner overeenkomst met Dorien Ackerman, directeur campagnes Natuur & Milieu
Gemeente Moerdijk - winnaar BIJ-vriendelijkste gemeente 2019
Gemeente Moerdijk - winnaar BIJ-vriendelijkste gemeente 2019
Gemeente Borsele Zoemt - onthulling van ons Nomada bijenhotel
Gemeente Borsele Zoemt - onthulling van ons Nomada bijenhotel

NL Greenlabel

NL Greenlabel, opgericht door Nico Wissing (tuin- en landschapsontwerper) en Lodewijk Hoekstra (bekend van televisie), heeft tot doel het creëren van een gezonde en duurzame leefomgeving waarbij mens en natuur in balans zijn. Het gebruik van duurzame producten, materialen en groen in de ruimste zin van het woord staan hierbij centraal. Om dit ook meetbaar te maken is in opdracht van NL Greenlabel het eerste integrale duurzaamheidslabel ontwikkeld. Dit label biedt in één oogopslag inzicht in de duurzaamheidsscore van producten & materialen, planten of gebieden. Eenvoudiger, bewuste en verantwoorde keuzes maken, ligt hiermee binnen handbereik.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst NL Greenlabel
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel
NL Greenlabel partner van Bijenhotelkopen
Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel
Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel

Cruydt-HoeckCruydthoeck partner van Bijenhotelkopen

 

Cruydt-Hoeck heeft de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden en ecologisch passende bloemenweidemengsels. Met gedegen praktisch en ecologisch advies helpt Cruydt-Hoeck gemeenten, (groen)bedrijven, plannenmakers en particulieren met het creëren van succesvolle bloemenweides.

Jojanneke Bijkerk en Jasper Helmantel, eigenaren van Cruydt-Hoeck op hun kwekerij

The Pollinators

The Pollinators

The pollinators streven net als wij naar een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten. Ze willen graag awareness creëren. Dat is hard nodig, want in ons landschap hebben bestuivers zoals bijen en vlinders het zwaar.

The Pollinators
The Pollinators op De Ceuvel - Amsterdam
The Pollinators zaaidag
The Pollinators zaaidag
Zaaigoed van The Pollinators
Zaaigoed van The Pollinators
Skip to content