Bedrijven en Gemeenten

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Een groen en duurzaam beleid is tegenwoordig niet meer weg te denken uit een moderne bedrijfscultuur. Een groeiend besef van het belang van ons klimaat, milieu en het welzijn van werknemers heeft gezorgd voor een stimulans aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO).

Hoe relevant maatschappelijk verantwoord ondernemen tegenwoordig is blijkt ook uit het overheidsbeleid. Met het oog op de Europese Energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 investeert de Nederlandse overheid fors in subsidieregelingen op het gebied van groen en duurzaam beleid.

Als ondernemer kun je een grote invloed hebben op je omgeving. De manier waarop je zaken doet en het beleid dat je voert kunnen verder reiken dan persoonlijk gewin. Zo kun je door bewuste keuzes te maken een positieve impact hebben op de lokale biodiversiteit.

Melitta bijenhotel
Bijenhotel Melitta met groen dak bij het gemeentehuis van de gemeente Bronckhorst

Daarom een bijenhotel


Bijen staan aan de basis van onze biodiversiteit. Door de bestuivende rol die ze spelen in onze natuur hebben zij een groot aandeel in de voortplanting en ontwikkeling van onze flora. Planten en bloemen, op hun beurt, garanderen weer de voeding en het onderdak van andere dieren, waaronder de mens.

Een professioneel bijenhotel biedt woon- en nestgelegenheid aan wilde bijen. Dit is hard nodig want inmiddels is de helft van alle 358 Nederlandse wilde bijensoorten bedreigd. Door het plaatsen van een bijenhotel investeer je in de duurzaamheid van je bedrijf, maar net zo goed in de vergroening van het gebied waar je bedrijf is gevestigd. De aanwezigheid van wilde bijen heeft immers een grote, positieve, impact op de ontwikkeling van flora en fauna.

Je helpt nog een extra handje als je daarnaast ook aandacht hebt voor de natuurontwikkeling in je gebied. Zo zijn de wilde bijen extra invloedrijk als ze toegang hebben tot bijvriendelijke beplanting.

Bijenhotel BeeNice met logo-paneel
Bijenhotel Andrena (hangend model)
Bijenhotel Melitta met groen dak bij Hoogvliet

Investeren in werknemers


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat verder dan vergroening. Het gaat ook over het zorgen voor je medewerkers. Verschillende onderzoeken wijzen op de positieve impact van een groene, natuurlijke, omgeving op het welzijn van werknemers. Onderzoek wijst onder andere uit dat een groene omgeving zorgt voor een lager afwezigheidspercentage. Daarnaast verminderen klachten zoals depressie en (chronische)stress en stijgt de productiviteit.

Een investering in werknemers. Zo breng je met maatschappelijk verantwoord ondernemen in een korte tijd een wezenlijke maatschappelijke verandering teweeg.

Nomada bijenhotel
Bijenhotels Nomada op de 2e Maasvlakte
Diergaarde Blijdorp. Bijenhotel Eucera met groen dak en educatieve panelen

Gemeenten


De overheid heeft een grote slagkracht om duurzaamheid en vergroening te onderstrepen in de landelijke cultuur. Door in te zetten op bijvriendelijke beplanting en het bijvriendelijk inrichten van de openbare ruimte kunnen er grote verschillen worden gemaakt. Bijvriendelijk beheer is in Nederland niet vreemd meer en verschillende gemeenten investeren al in hun lokale biodiversiteit, o.a. door zich aan te sluiten bij de nationale campagne Nederland Zoemt.

Lees meer over bijvriendelijk beheer van de openbare ruimte.

Gemeente Borsele Zoemt - onthulling van ons Nomada bijenhotel
Gemeente Moerdijk - winnaar BIJ-vriendelijkste gemeente 2019
Nomada bijenhotel

Ons aanbod


Als sociale onderneming bieden wij verschillende modellen professionele bijenhotels aan. Van kleine modellen geschikt als relatiegeschenken of Kerstpakket tot grote exemplaren die als natuurelement geplaatst kunnen worden op een bedrijfsterrein, binnentuin, groen dak of parkeerplaats. Ook in de openbare ruimte komen onze bijenhotels goed tot hun recht.

Bekijk onze modellen.

Bijenhotel Eucera met informatieve bebording bij de Lidl in Huizen