Bijenhotel voor solitaire bijen

Solitaire bijen hebben het moeilijk door gebrek aan huisvesting en voedsel. Rijkswaterstaat heet ze welkom in een bijenhotel met groen dak bij de Verkeerscentrale in Rhoon

Waarom?

Het gaat slecht met de (solitaire) wilde bijen in Nederland. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur, het verbouwen van landbouwproducten en dus ook voor óns voedsel. Rijkswaterstaat helpt de wilde bijen door o.a. het bij-vriendelijk inrichten van de buitenruimte van de Verkeerscentrale in Rhoon. Het plaatsen van een Melitta bijenhotel met groen dak zorgt voor de juiste, professionele ondersteuning van de wilde bijen door middel van het aanbieden van kunstmatige nestgelegenheid en voedsel. Met dit initiatief, geïnitieerd door een medewerkster tijdens haar beoordelingsgesprek, schenkt Rijkswaterstaat aandacht aan thema’s als biodiversiteit en werken ze zo aan een duurzame leef- en werkomgeving.

 

Hoe?

Wilde bijen leven in de natuur het liefst in kleine holtes, bijvoorbeeld in dood hout. Deze plekken zijn tegenwoordig schaars. In het bijenhotel in Rhoon bootsen we deze natuurlijke leefomgeving na. In het bijenhotel kunnen wilde bijen in holtes en gaatjes een kleine hoeveelheid stuifmeel bewaren, hun eitjes leggen en in overwinteren. Op het dak van het bijenhotel is bij-vriendelijk sedum aangebracht. Zo zorgen we ervoor dat de wilde bijen, naast nestgelegenheid, ook voldoende voedsel krijgen aangeboden.

Waar?

Het bijenhotel staat in Rhoon naast het kantoor van Rijkswaterstaat Verkeerscentrale Zuidwest Nederland, langs de A15.

 

melitta-bijenhotelHet Melitta bijenhotel met groen dak is meteen het eerste jaar in gebruik genomen door de wilde bijen. Onderstaande foto’s hebben wij ontvangen van Rijkswaterstaat.

melitta-bijenhotelmelitta-bijenhotel