Sociale werkplaats Natuurpunt

Belgische bijenhotels zorgen voor sociale impact en biodiversiteit

Verslag van Nicole Nouwen, stagiaire
Als sociale onderneming vinden wij het belangrijk om met onze producten een bijdrage te leveren aan de sociale werkvoorziening. Met onze bijenhotels ondersteunen wij de lokale flora en fauna of te wel de biodiversiteit. Dit doen wij door het ontwerpen, produceren, verkopen en plaatsen van grote bijenhotels. Deze bijenhotels geven solitaire/wilde bijen kunstmatige nestplaatsen. Erg belangrijk, want het gaat slecht met de solitaire bijen, terwijl wij ze zo hard nodig hebben voor de bestuiving van onze gewassen. Enkele modellen van onze bijenhotels worden geproduceerd door de Belgische natuurorganisatie Natuurpunt. Hieronder een kort verslag van mijn werkbezoek.

Natuurpunt
Sociale werkplaats
Natuurpunt is de grootste Belgische natuurorganisatie. Het is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met meer dan 100.000 leden. Naast het beheer van eigen natuurgebieden, educatie, natuurbescherming en vergroenen van bedrijventerreinen beschikt Natuurpunt ook over een eigen werkplaats en houtzagerij in Antwerpen. In de werkplaats werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van het hout uit de eigen natuurgebieden produceren de medewerkers hekken, picknickbanken, palen én bijenhotels.

Op bezoek
Afgelopen week ben ik samen met mijn collega Leon op bezoek geweest bij de Natuurpunt werkplaats. We hebben een leuk gesprek gehad met Wannes Maebe. Hij is verantwoordelijk voor het aansturen van de ploeg regio stad Antwerpen in de werkplaats en houtzagerij. Verder creëert Wannes nieuwe product ideeën en ondersteunt hij de uitvoering van het beheer.

BIJzondere medewerkers
Wannes geeft ons uitleg over de werkplaats. “Naast de vele vrijwilligers heeft Natuurpunt ook BIJzondere medewerkers (in het Vlaams arbeiders genoemd) in dienst. Wij werken hier in de Antwerpse werkplaats namelijk met medewerkers die een afstand hebben op de arbeidsmarkt. Door de extra werkbegeleiding in de werkplaats zorgen wij ervoor dat deze harde werkers weer terug in maatschappij kunnen komen. De begeleiding vraagt uiteraard wel meer tijd en ondersteuning. Voor deze speciale begeleiding hebben wij extra ploegleiders in dienst. Deze ploegleiders werken SAMEN met de arbeiders aan de houtproductie. Door samen te werken kunnen de ploegleiders de arbeiders extra ondersteunen en motiveren.”. Een mooi voorbeeld van SAMEN STERK, lijkt mij.

Wannes vertelt verder: “De meeste arbeiders in de werkplaats hebben affiniteit of een achtergrond met hout als ze starten in de werkplaats. Zij zijn of worden technisch geschoold om de hout- en zaagmachines te bedienen. Naast de technische arbeiders werken er ook andere arbeiders op de locatie, zij verrichten ondersteunende werkzaamheden zoals het monteren, verven en het verzendklaar inpakken van de goederen.”.

Producten
Als natuurorganisatie dient Natuurpunt ook zelf inkomsten te genereren. Wannes legt uit: “Eén van de inkomstenstromen van Natuurpunt is het commercieel verkopen van de producten die in de werkplaats in Antwerpen worden geproduceerd. Wij werven hout uit onze eigen Belgische natuurgebieden.

Sociale werkplaats

De hekken, palen en bijenhotels worden aan verschillende klanten verkocht. Daardoor zijn ze terug te vinden op verschillende plekken in België en Nederland, zoals bijvoorbeeld op industrie-terreinen of bedrijventerreinen, maar de producten worden ook terug in onze eigen natuurgebieden geplaatst. Voor de bijenhotels is het uiteraard wel altijd belangrijk dat er naast het hotel ook nectarbloemen en dergelijk in de buurt zijn. Een bijenhotel is goed, maar de bijen moeten wel kunnen overleven op die plek.”.
Verder verkoopt Natuurpunt haar producten aan gemeenten, maar ook aan particulieren.

Bijenhotels
Tijdens mijn bezoek kon ik mooi een paar speciale vragen aan Wannes stellen, want waarom zijn bijenhotels nu zo belangrijk?
Wannes: “Solitaire bijen maar ook bijen in het algemeen, hebben het moeilijk. Sociale werkplaats Dit komt door verschillende redenen. Denk aan: ziektes en meer pesticide gebruik. Het landbouw gebied wordt industrie, de natuur wordt steeds meer opgeslokt. Hierdoor zijn er steeds minder nectar bloemen aanwezig voor de solitaire bijen. Bijen zijn cruciaal in ons systeem om leven toe te laten, zonder de bij is  het met ons over een aantal jaren ook gedaan. We kunnen de bijen gemakkelijk ondersteunen met het plaatsen van een bijenhotel. Het is daarom een mooi en ook symbolisch product wat wij maken.”.

Toekomst
Mijn volgende vraag gaat over de toekomst, want wat zijn jullie plannen?  Wannes: “De Natuurpunt werkplaats is flink aan het groeien, we willen in de toekomst meer standaard producten gaan produceren en verkopen. Daarnaast willen we meer ploegbegeleiders aantrekken. Voor de ontwikkeling van onze werkplaats en voor de ontwikkeling van onze medewerkers. Maar bovenal willen we producten voor de natuur blijven maken. En alles wat hiermee te maken heeft.”.

Het was een inspirerende dag bij deze mooie, sociale natuurorganisatie.
Ik denk dat we met recht kunnen zeggen: de natuur steunen, dat is waar Natuurpunt en Bijenhotelkopen.nl gezamenlijk voor staan!

Nicole Nouwen
Stagiaire Fontys Hogeschool
HBO communicatie

 

NatuurpuntVoor meer informatie over Natuurpunt, bekijk de website.

Help mee en red de wilde bijen met professionele nestgelegenheid