DSV start bouw BREEAM Excellent gecertificeerde vestiging

In de directe omgeving van de vier vestigingen van de divisie Solutions in de regio Venlo, zijn de bouwwerkzaamheden gestart van de crossdivisionele campus van DSV, een uniek dubbeldeks warehouse en cross dock. 

Bijenhotel
Vanuit duurzaamheidsoogpunt heeft DSV bewust gekozen om de traditionele spade in de grond als starthandeling, te vervangen met het onthullen van een Melitta bijenhotel. Het bijenhotel is een steuntje in de rug voor de wilde bijen om de lokale ecologie zo goed en duurzaam mogelijk te laten samengaan met de industriële ontwikkeling binnen Greenport Venlo. Daar de bouwwerkzaamheden net gestart zijn, is voor nu alleen het bijenhotel met logo paneel onthuld. Na de oplevering in juli 2023 worden in de buurt van het bijenhotel bijvriendelijke bloemenmengsels ingezaaid en bijvriendelijke planten in de grond gezet zodat de bijen voldoende voedsel hebben.

Foto: Opening bijenhotel als symbool van start bouw duurzame hypermoderne nieuwe locatie door van links naar rechts Ruud van Heugten (Directeur Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo), Remco Innemee (Senior Director DSV Solutions, Zuidoost-Nederland), Patrick van Ulft (Managing Director DSV Road) en Roy Bouten (Wethouder Gemeente Horst aan de Maas).


Plaatsing van het bijenhotel:

Meer informatie over het project
Deze BREEAM Excellent gecertificeerde vestiging van DSV met onder meer zonnepanelen kent een warehouse van ruim 34.000 m2 verdeeld over twee lagen aangevuld met ruim 8.000 m2 mezzanine en 33 docks. Het cross dock van 19.000 m2 wordt voorzien van 128 docks. De kantoren worden verdeeld over drie etages en ruim 7.000 m2. De werkomgeving wordt aangepast via de juiste mix van thuiswerken en op kantoor werken waarbij er ruimte is voor ontspanning op kantoor. Hiermee creëert DSV niet alleen een ruimte die past bij de werkzaamheden, maar ook een cultuur van connectie, inspiratie, vertrouwen en autonomie. DSV biedt op een duurzame manier oplossingen aan haar klanten door maximaal gebruik te maken van de beschikbare hectares (dubbeldeks warehouse) en ecologie passend te laten samengaan met industriële ontwikkeling.