Bijenhotspots aan de Groene Loper in Maastricht

Er zijn 10 bijenhotspots gerealiseerd verspreid over de stad Maastricht aan de Groene Loper. Samen vormen zij een netwerk voor meer biodiversiteit. Deze plekken zijn zo aantrekkelijk mogelijk ingericht voor de bijen.

Het idee voor deze bijenhotspots is in 2021 ingediend door CNME bij het Innovatiefonds van Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Naast meer biodiversiteit creëren wilde CNME er een sociaal en educatief component aan koppelen. Een win-win situatie, goed voor de bijen en leuk voor de bewoners die rondom de bijenhotspots wonen. Dit vernieuwende idee van CMNE werd uit 70 aanvragen gehonoreerd.

bijenhotspots-maastricht

De Bijenhotspots zijn opgebouwd uit drie lokale grondsoorten namelijk mergel, nestelleem en stol. Daarnaast zijn de hotspots gedeeltelijk ingezaaid met inheemse bloemen.

Voor dit project hebben wij in onze werkplaats 10 speciale Nomada bijenhotels met bebording gemaakt. Speciaal omdat ze van een andere houtsoort zijn gemaakt (eiken), kleine uitneembare cassettes hebben, in één cassette is zelfs de bamboe vervangen door mergel (de bijen knagen hier zelf gaatjes in). Ons montageteam heeft de bijenhotels op verschillende locaties geplaatst, 7 Nomada’s zijn laag geplaatst 3 Nomada’s hoog.

CNME beheert de bijenhotspots samen met buurtbewoners en scholen. Ze worden betrokken bij het beheer. Op deze manier leren ze over de natuur en het belang ervan. De 10 bijenhotspots zijn dus ook educatie leerplekken waar mensen samen komen. Hier komt het sociaal en educatief doel samen met het creëren van meer biodiversiteit.

Wilde bijen zijn druk bezig om een nest te bouwen in het Nomada bijenhotel:

bijenhotel-nomada-maastricht
bijenhotel nomada maastricht

Er komen veel speciale wilde bijensoorten voor in Maastricht. Met deze bijenhotspots worden wilde bijensoorten en andere insecten extra ondersteund. Wel hopen ze nog een speciale gast te mogen verwelkomen, de Slangenkruidbij. Maastricht is een belangrijke leefplek voor deze bijensoort die leeft van stuifmeel en nectar van slangenkruid. Om deze wilde bij een geschikte nestplaats aan te bieden, zijn (speciaal op verzoek) in de buitenrand van het bijenhotel gaatjes van 5 en 6 mm geboord.

Wij hebben en prachtig filmpje ontvangen van Peter Alblas (educatie en stadsecologie) die het project heeft geleid. In één van de bijenhotels heeft zich een graafwesp genesteld, de Mexicaanse zwartsteel. Dit in een solitaire wespensoort die niet steekt. Zij duwt grassprieten in de bamboestengels om een nest te bouwen. De grassprieten dienen ervoor om de cellen van elkaar te scheiden, waar een larve inzit. Klik hier om het bijzondere filmpje te bekijken, waar Peter Alblas informatie geeft over de Mexicaanse zwartsteel.