Aan de Vallei, Roermond

In opdracht van De Mannen van Schuim hebben wij een BeeHoney mogen maken en plaatsen voor het project Aan de Vallei in Roermond. Aan de Vallei is een gezamenlijke ontwikkeling van de woningcorporaties Wonen Limburg en Wonen Zuid en JPO.

BeeHoney

Van de Mannen van Schuim hebben wij onderstaande achtergrond informatie ontvangen over dit mooie project:

Aan de Vallei, Roermond

Aan de Vallei wordt de grootste natuur inclusieve wijk van Limburg, die de komende jaren niet alleen ruimte biedt aan zo’n 470 gezinnen, maar ook aan alles wat groeit en bloeit. De nadruk ligt op het landschap. Er worden hagen, bosschages en flinke groenstroken aangeplant ter versterking van de biodiversiteit. Lokale boomsoorten, bloemenweides en bloeiende (fruit)bomen dienen als leefgebied voor vlinders, vogels, insecten en andere dieren.

Met de aanleg van het bijen- en insectenhotel en het inzaaien van bloemenmengsel rondom het hotel, is een eerste concrete stap gezet in de ontwikkeling. We doen dit om de biodiversiteit in het gebied verder te versterken. Bijen dragen door bestuiving hier in belangrijke mate aan bij. Op deze manier werken we aan een gezonde leefomgeving die aantrekkelijker is voor mens en dier. De aanleg van het bijenhotel sluit perfect aan bij de visie van Aan de Vallei. Stedelijke en landschappelijke waarden komen bij elkaar en hierdoor ontstaat een evenwichtig ecosysteem voor mens, plant en dier.

 

 

 

 

 

 

De locatie voor dit bijen- en insecten hotel is bewust gekozen. Deze plek blijft voor altijd groen en ligt aan een recreatieve doorgang in het gebied. Gebruikers van de knooppuntroutes en het Pieterpad kunnen hier even stilstaan bij het belang van bijen en insecten alvorens ze hun tocht vervolgen.

Aan de Vallei staat voor een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Om die reden is er gekozen om het bijenhotel door het BIJzondere team van Bijenhotelkopen.nl te laten maken en plaatsen. Een team en bedrijf dat wat ons betreft goed werk, passend werk en mooi werk levert!    

 

 

 

 

Aan de Vallei is een gezamenlijke ontwikkeling van de woningcorporaties Wonen Limburg en Wonen Zuid en JPO. Aan de Vallei wordt de komende jaren organisch en stapsgewijs ontwikkeld en gerealiseerd. Voor meer informatie: Aandevallei.nl of volg de ontwikkeling op instagram: aan_de_vallei