Nederland Zoemt!

Nederland Zoemt!

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. Bijenhotelkopen.nl is als partner aangesloten bij Nederland Zoemt. Zie voor meer informatie de website www.nederlandzoemt.nl.